måndag 9 mars 2009

Övertyga vs övertala

Det är större skillnad på att bli övertalad och att bli övertygad än de fyra sista bokstäverna.

Att känna sig övertalad kan ofta väcka känslor av att känna sig förd bakom ljuset, utnyttjad och förnedrad. Det du övertalats till att göra väcker en inre olust och själva övertalandet kan skapa aversioner till själva handlingen.

Inom politikens område är det viktigt att inte fastna i fällan att övertala människor att lägga sin röst på ett visst parti. Visserligen kan diverse psykologiska grepp som påverkansprinciper (ypperligt beskrivna av Robert B. Cialdini i boken "Påverkan") med gott utfall nyttjas, men i slutändan tjänar den politiskt aktive på att istället övertyga mottagaren med väl underbyggda argument.

En övertygad person kommer inte bara att lägga sin röst på det partiet utan även verka som ambassadör för detsamma och värva fler röster. Vad som händer när man blir övertygad är nämligen att partiets värderingar integrerats och att då rösta på någon annan blir inte bara att svika sitt parti - de sviker sig själva. Briljant, eller hur?