fredag 27 mars 2009

Jag måste hålla ett tal. Hjälp!

Min far fyller jämt i morgon och jag sitter således kvällen innan och sliter mitt hår för att försöka få ned ett bra tal till hans ära. I sådana lägen är det underbart att veta att det finns strukturer som kan hjälpa till att dels plocka fram vilket mitt huvudbudskap ska vara och dels vilka argument jag ska använda för att övertyga publiken om att min far är fantastisk på att vara min far. På retorikiska kallar vi det för inventio.

Eftersom jag gillar att vara kreativ och tänka nytt sätter jag mig ned för att uppfinna mitt tal. Det är framför allt tre steg jag bör ha i åtanke: 1) censurera inga tankar eller idéer utan låt dem flöda fritt (de bästa förslagen utkristalliseras vid ett senare tillfälle), 2) gruppera förslagen under den kreativa processen så att de bildar kluster och 3) hitta den röda tråden att följa.

Medan jag tänker överförs axonernas elektriska impulser till rörelseenergi i min högra hand och övergår till ord i form av mindmaps på ett papper. Allt eftersom minutrarna går börjar det mer och mer se ut som nätverk med vissa specifika koncentrationer. Då är det dags att sluta vara kreativ och övergå till strikt struktur.

Som den uppmärksamme redan konstaterat har jag redan valt min linje: min far är fantastisk på att vara far till just mig.

Nästa steg blir att värdera de anekdoter, argument och bilder jag vaskat fram och välja ut de som ligger i linje för mitt valda huvudbudskap.

Jag kan med fördel ta upp hans mantra "Allting går bara man vill" och konsekvensen det mantrat fick när jag var sex år. Jag kan även med fördel poängtera hur jag vågat göra vissa val i livet bara för att jag vet att han skulle ha fört mig i samma riktning om han varit närvarande. Och jag kan definitivt med fördel berätta hur mycket hans inställning till livet och till mig påverkat vem jag är idag.

Nu börjar ett tal växa fram och det är dags att tänka på vem det är som kommer att vara mottagare av mina ord, utöver min far. Vilken språklig nivå vill jag lägga mig på? Hur utlämnande och privat vill jag vara? Hur fräck? Allt beror på mottagargruppen och min relation till densamma. En hederlig målgruppsanalys är alltså aldrig fel.

I mitt fall handlar det om närmaste släkten. Och närmaste släkten är en väldigt heterogen samling. Med andra ord - lagom. Lagom rolig, lagom utlämnande, lagom långrandig.

När jag vet vad jag vill säga och vem jag talar till är det tid att bestämma hur jag vill förmedla mitt budskap. Eftersom jag redan är övertygad om att den retoriska strukturen med talets olika delar fungerar ypperligt försöker jag plotta in det jag redan kommit fram till i denna retorik-mall.

Sist men inte minst gäller det att finna rätt formuleringar för att lyckas med att verbalt överföra de känslor och tankar man som talare vill uppväcka i sin publik. Här kommer de retoriska stilfigurerna in, men de tillhör ett annat blogginlägg - en annan dag.

Första kapitlet är över, talet är skrivet. I morgon väntar den spännande upplösningen. Bäst att vara väl förberedd. En god retoriker är alltid väl inläst och väl påläst. På så sätt kan man hålla ett framförande som känns uppfriskande spontant. Ironiskt, eller hur?

1 kommentar: