måndag 16 mars 2009

Att tala i bilder

En metonymi är en del som får representera det hela. Metonymier arbetar syntagmatiskt för att ge en realistisk effekt, dvs den uttalade berättelsen får verka som en beskrivning för hela situationen. Metonymier går alltså mot verkligheten. De är effektiva därför att de verkar indikerande och sanna på samma sätt som index (ingen rök utan eld). Tänk noga igenom vilken metonymi du använder, eftersom det du beskriver blir utgångspunkten för den vidare tolkningen av situationen. Samtlig nyhetsbevakning är ett förmedlande av metonymier, men även uttryck som "slipsarna" kan vara en metonymi som hänvisar till styrelsens ledamöter.

En metafor arbetar tvärtom. Här handlar det om att uttrycka det obekanta i bekanta termer. Metaforen utnyttjar på samma gång skillnader och olikheter och går i motsats till metonymier bort från verkligheten. Metaforerna arbetar paradigmatiskt för att skapa fantasieggande effekter. Man kan exempelvis byta ut ett enda ord i en mening för att mottagarna ska få upp en bild för sitt inre som förstärker och breddar deras upplevelse av budskapet. Ett vanligt exempel är hur vi använder pengar som en metafor för tid - vi investerar tid i ett projekt, trots att tid varken är något vi kan samla på hög eller som någon har mer av än någon annan. Men betydelsen av tidens värde lyfts.

Om man låter en hel berättelse beskrivas på ett sätt, men egentligen handla om något helt annat, dvs en utvecklad metafor, har man skapat en allegori. Detta grepp nyttjas ofta i Bibeln och en av de mest kända bibliska allegorierna är namnet till trots Liknelsetalet i Matteus kapitel 13.

En liknelse på retorikiska definieras nämligen som en jämförelse mellan något konkret och en bild, exempelvis "Min älskling, du är som en ros" (Taube).

Alla dessa olika nyttjande av bilder i språket är mycket effektivt för att förmedla ditt budskap. Vad som händer är nämligen att bilder triggar fler receptorer i hjärnan att bearbeta budskapet eftersom bilden adderar lager på din kommunikation. Bra bilder ökar även associationsbredden hos mottagaren så att de läser in mer i ditt budskap än vad du faktiskt själv säger.

Ett sätt att nyttja detta är när du vill få något sagt utan att säga det. Eller vad tycker du om följande fras som jag hörde droppas i ett politiskt sammanhang: "Jag vet vad som händer när man blandar rött och grönt. Det blir brunt". Naturligtvis är bilden tagen ur konstnärens värld där man blandar färger på paletten. Men budskapet som kommer fram är så mycket bredare än så. I det politiska samtalet blir färgerna representanter för de politiska partierna på vänsterkanten. Och slutsatsen är att deras samarbete är lika mycket värt som... (avskräde).

Även om det inte är en målande bild du penslar fram med ditt språk är det viktigt att tänka på att olika ord sänder ut olika värderingar. Eller vad tycker du om kombinationen högerkartellen till skillnad från högeralliansen eller högerkoalitionen?

Några som är riktigt bra på att förmedla budskap i bilder är låtskrivare. Läs och njut av följande text skriven av Beate S. Lech och tagen från Beady Bells album "Belvedere". Vad är det hon sjunger om? Egentligen?

Apron strings

Can't say that I know you
I'm not acquainted with you yet
Can't say that I miss you
'Cause we've never really met

But for mysterious reasons
I long for you
I yearn for you
I burn for you

Don't know you by appearence
'Cause you've never crossed my sight
Your features undiscovered
They never have been brought to light

But for mysterious reasons
I picture you
Envision you
I dream of you

I'm tied to your apron strings
With bonds unconditionally formed
An implicit tie that clings
To a pipe dream yet unborn
To a pipe dream yet unborn

Can't say that I need you
'Cause you've not been put to use
Can't say that I love you
These feelings are far too diffuse

But for mysterious reasons
I'm attached to you
Interlocked with you
I belong to you

2 kommentarer: