söndag 26 juni 2011

Grund för utfrågning?


Alla ni som råkar befinna er i Stockholm lördag den 2 juli är varmt välkomna till Kungsträdgården och Stockholm Green Festival. Vid tvåsnåret kommer jag att hålla i en utfrågning av Svenskt Vattens Fredrik Vinthagen under rubriken "Kan du lita på det svenska kranvattnet?".

Just nu sitter jag och skriver utfrågningsmanus. Det är mycket att tänka på.

Det viktigaste är alltid att veta vad syftet med utfrågningen är, vilket budskap du vill förmedla, vem som är målgrupp, (vilka som är mottagargrupp), vem avsändaren är och i vilket sammanhang detta utförs.

Syftet med utfrågningen är (naturligtvis) att sätta fokus på det svenska kranvattnet. Kan vi lita på det?

Budskapet handlar om att förmedla vad som kommer att krävas framledes för att säkerställa den höga kvaliteten med tanke på de förändringar som sker runt omkring oss. Vad kan jag som individ göra för minska mitt vattenavtryck?

Målgruppen är alla som kommer att ta del av utfrågningen, antingen på plats i Kungsan eller via filmat material, media och bloggar. Med få undantag tillhör vi alla ett VA-kollektiv som förser oss med kranvatten. Oavsett vilket så intar vi i snitt flera liter renat vatten per dag. Vi är således alla även en del av den påverkan som kranvattnet utsätts för innan det går tillbaka i kretsloppet. Därmed hävdar jag att alla tillhör målgruppen.

Avsändare av budskapet är på ett övergripande plan Svenskt Vatten. Men det går genom en talesperson - Fredrik Vinthagen. Dessutom är undertecknad en del i detta eftersom huruvida Vinthagen får fram sitt budskap eller ej delvis beror på vilka slags frågor jag ställer. Och som alltid handlar det om att ställa frågor på det som du vill ska belysas och som du vill att andra ska uppfatta som viktigt. Det gäller att vara relevant och inte heller missa att ta upp förväntade frågor. Från publikens sida.

Sammanhanget är väl definierat. Stockholm Green Festival i Kungsträdgården den 2 juli 2011 klockan 14.00. Jag hoppas att vi ses!

Uppmuntrar Camilla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar