måndag 22 mars 2010

Aristoteles standardlista

Det är bara att erkänna: jag gillar listor. Listor är för mig kondenserad kunskap i snabb överblickbar form. Naturligtvis behöver man oftast djupare förståelse kring på vilket sätt listorna tagits fram och hur dessa på bästa sätt kan nyttjas, men jag tänker att det inte känns fel med några listor här på Retorikiska.

Först ut är Aristoteles (384-322 f. Kr.). Han skrev samman följande standardlista att användas i samband med anfall och försvar. Dvs, som oftast i politiska sammanhang. Med tanke på att den politiska valupptakten redan inträtt tycker jag att det kan vara en passande utgångspunkt. (Tack Hanefalk, 2004 för sammanställningen).


Aristoteles standardlista

1. Det större och det mindre. Kan det som hänt inordnas i något större eller kan man anse att det inträffade kan jämföras med något mindre allvarligt?
2. Motsatser. Kan man relatera till händelsens eller sakens raka motsats?
3. Relativa begrepp. Kan man relatera det som hänt till något annat?
4. Tid. Tiden för händelsen kan påverka dess betydelse.
5. Definition. Kan du omdefiniera det som hänt?
6. Uppdelning. Kan du dela upp händelsen eller saken så att den framstår i en annan dager?
7. Induktion. Kan du utgå från händelsen eller saken och inducera dig bakåt till dess premisser och/eller förutsättningar som är den verkliga orsaken till händelsen och/eller saken?
8. Analogi. Kan du finna analogier till saken eller det som hänt?
9. Alternativa (sannolika) förklaringar. Kan du finna, eller förneka, alternativa förklaringar till saken eller det som hänt?
10. Motsägelser. Kan du finna inkonsekvenser och saker som är svårförklarliga i det som hänt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar